De AVG

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Ook Clown PICA PICA heeft hier mee te maken. Clown PICA PICA verwerkt tenslotte persoonsgegevens van zijn klanten, bijvoorbeeld voor het uitsturen van overeenkomsten, e-mails en eventuele berichten en mededelingen betreffende Clown PICA PICA.

Ook Clown PICA PICA is dus gebonden aan deze nieuwe regels. Zo moet hij zijn klanten expliciet gaan vragen om toestemming om hun persoonsgegevens te mogen verwerken. 

Klanten die gebruik maken van de diensten van Clown PICA PICA wordt gevraagd akkoord te gaan met onderstaande bepalingen:

Vraag expliciet toestemming aan klanten Clown PICA PICA. 

Clown PICA PICA moet toestemming van zijn gasten hebben om persoonsgegevens te verwerken. Op welke manier Clown PICA PICA dit regelt, schrijft de AVG niet voor. Wel is het aan Clown PICA PICA om aan te tonen dat hij toestemming heeft gekregen. 

Een geldige toestemming is: 

* vrijelijk gegeven. Als Clown PICA PICA mag je een klant niet onder druk zetten om toestemming te geven.

* ondubbelzinnig. Het moet duidelijk zijn dat er toestemming verleend is. Bijvoorbeeld door een mondelinge of schriftelijke verklaring. Je mag dus niet uitgaan van het ‘wie zwijgt stemt toe-principe’.

* specifiek. Een gegeven toestemming geldt steeds voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Zo mag de lijst van e-mailadressen van Clown PICA PICA ten behoeve van de klanten van Clown PICA PICA alleen gebruikt worden door Clown PICA PICA.

* geïnformeerd gegeven. Clown PICA PICA moet zijn gasten informeren over:

* de identiteit van Clown PICA PICA als organisatie.

* het doel van elke verwerking waarvoor Clown PICA PICA toestemming vraagt.

* welke persoonsgegevens Clown PICA PICA verzamelt en gebruikt.

* het recht dat klanten van Clown PICA PICA hebben om de toestemming weer in te trekken. 

Clown PICA PICA gebruikt van u de volgende persoonsgegevens: Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Naam en adres zijn duidelijk. We moeten tenslotte weten met wie hij te maken heeft.

Het e-mailadres wordt gebruikt voor het communiceren van overeenkomsten en zaken die te maken hebben met de voorstelling van Clown PICA PICA.

Uw telefoonnummer gebruikt hij bij noodgevallen, wanneer zich zaken voordoen die een snelle afhandeling noodzakelijk maken.

Alle verzamelde gegevens worden digitaal opgeslagen op de computer van Clown PICA PICA. De data van de computer van de eigenaar (Clown PICA PICA) worden dagelijks geback-upt.

Clown PICA PICA zal onder geen enkele voorwaarde persoonsgegevens delen met derden.  

Uitzondering kan zijn wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Mocht er eventueel sprake zijn van een data-lek (bijvoorbeeld omdat de laptop van de eigenaar van Clown PICA PICA is gestolen met daarop de persoonsgegevens van klanten van Clown PICA PICA), waardoor persoonsgegevens van klanten potentieel gevaar lopen? Dan zal Clown PICA PICA dit data-lek vastleggen en hiervan melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.